مالک محترم، بزودی قرار است با یاری یکدیگر و تیم متخصص و بهره برداری فاز 1 مجموعه را با قدرت راه اندازی و به بهره برداری برسانیم. لذا از شما خواهشمندیم اطلاعات ذیل را با دقت مطالعه و پاسخ دهید .

فرم وضعیت مالکیت

نام(ضروری)
نام خانوادگی(ضروری)
اینجانب واحد تجاری تحت مالکیت خود را:(ضروری)